Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account

Education | Entries: 25 | Views: 4136 | Modified: 2 weeks ago | | Add to My Feeds
Report
Ahlu Sunnah Blog
August 14th, 2009
Bismillahi Ar-rahmaani Ar-raheem ,
13 Mustahab ( Sunnat ) Ha Namuasa :
1.) Sunnat in mag-us`us sila ha pagbuka bang niya na tanto in lu`gom sin suga .
Ha hadith (( لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر )) rawaaho Bukhaariy iban Muslim .
iban Rawaaho Ahmad : (( و اخروا السحور ))
Hati niya : Masi in ummat ko ha lawm karayawan ha sila nag-os`os ha pagbuka nila ,
siyunuan sin Hadith daing kan Ahmad iban sin sila nagpapahuli ha pagsahoor .
2.) Sunnat in mamuka daing hulma basa bang wayroon basa misan tahay bang wayroon karuwa , na tubig .
Ha hadith sin Rasul ( SAW ) : (( كان النبي صلى الله عليه و سلم يفطر قبل ان يصلى على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكره حسا حسوا من ماء فانه طهور )) . رواه الترمذي و حسنه . rawaaho Termidziy
Hati niya : In ka-awnan sin Rasuwl ( SAW ) mamukae na-a siya sin hulma basa , bang wayroon , na hulma tahay , bang wayroon , na mamukae siya tubig ampa siya sumambahayang .


3.) Sunnat in subay siya magsahoor .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) : (( تسحروا فان في السحور بركة )) rawaaho Bukhaariy iban Muslim . iban hadith (( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار و بقيلولة النهار على قيام الليل )) rawaaho Haakim sahee .
Hati niya : Pagsahoor kamo sabab tanto yan doon ha sahoor in mga barakat .


4.) Sunnat in magpahuli sila ha pagsahoor ha nakatanto sila sin fajer .

Ha hadith (( لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر )) rawaaho Bukhaariy iban Muslim .
iban Rawaaho Ahmad : (( و اخروا السحور ))

Hati niya :Masi in ummat ko ha lawm karayawan ha sila nag-us`us sin pagbuka iban nagpahuli ha pagsahoor .


5.) Sunnat in pu`puon sin namumuasa in dila niya daing ha himumungan mangi , iban puting , iban limot , iban tumbi` , iban maninggad ninggad atawa sukna .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) : (( من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه )) rawaaho Haakim sahee .
Bayta hi Imaam Sabakiy : In hadith خمس يفطرن الصائم : الغيبة و النميمة ... الخ ضعيف و ان صح قال الماوردى نافي فالمراد بطلان الثواب لا الصوم . ت
Hati niya : In hadith lima parkala maka ba`tal sin puasa amin ghiybah , namiymah iban kaibanan pa in mga ini hadith Da-eyf , in sahee amin kiyabayta hi Imaam Al-maawaradaa Naafe` : in paragan niya hati niya in naba`tal amin karayawan sin puasa bukon amin Puasa . Allahotaala A`lam .


6.) Sunnat ha namumuasa in pu`puon niya in hawanapso niya amin hikaba`tal sin puasa niya , iban sin daing ha mga panghamothamot , iban pangita pa mangi , iban pagsa`gid ginpaisan , iban pangdungog ha hika sob sin nafso mangdahi pa bukon marayaw , iban pagdungog kalangan .

sabab in mga ini daing ha mga pagpa-anib daing ha amin di` umatap pa hikmat ( wisdom ) sin pagpuasa , in siya ini mamu`pue daing ha hawa nafso iban hika kusog sin pagmabuga pa Allahotaala , buat malaingkan in mga ini kahohokawan sin baran .


7.) Mustahab in pagpaygo Junob biya` da isab sin babae guwa daing ha pagbulanan niya iban nifas ha di` pa dumatong in subo ha supaya madawhat niya in panagnaan sin puasa .


8.) Mustahab in paghijaamah .


9.) Mustahab in mamong kaw ha wakto mo mamuka :

Allaahomma laka sumto wa alaa rijkika aftarto .
Hati niya : Yaa Allah kaymo in piyuasa ko iban in piyagbukaan ko daing ha rijjiki mo .

10.) Mustahab in makapabuka namumuasa .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) : (( من فطر صائما فله اجر صائم و لا ينقص من اجر صائم شيء )) rawaaho Termidziy sahee .
Hati niya : hi siyo in makapa buka namumuasa na awn karayawan niya biya` da isab sin puasa sin tao napabuka niya iban in napabuka niya yaon di`da isab karagdagan in karayawan niya .


11.) Mustahab ha namumuasa in patauron niya in sarakka niya ha bulan puasa .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) daing kan Anas ( kiyaridaan siya sin Allahotaala )
قيل يا رسول الله اي صدقة افضل ؟ قال : صدقة رمضان . rawaaho Tirmidziy .
Hati niya : Na-asubo in Rasuwlollah , uno sarakka laong na in pinaka afdal ? sabda sin Rasuwlollah : sarakka laong na ha bulan puasa . sabab ha bulan puasa lipat in karayawan ha lawman niya .


12.) Mustahab ha namumuasa in patauron niya in bassa niya Qur-aan .

Hadith sin Rasul ( SAW ) ha Bukhaariy iban Muslim : ان جبريل عليه السلام – كان يلقى النبي صلى الله عليه و سلم – في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه النبي القران .
Hati niya : tanto in jebril malaikat magbaak iban Rasuwlollah sakahaba tahon ha bulan ramadhan sambil mag-ukat sila iban bassahon sin Rasuwlollah ha jebrel in katilingbos Qur-aan .


13.) Mustahab ha namumuasa in patauron niya in “ E`tikaaf “ ha bulan Puasa .

Ha hadith sin Rasuwlollah daing kan Muslim (( انه صلى الله عليه و سلم كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره )) .
Hati niya : naglugto tuod in Rasuwl ( SAW ) ha hangpoo kahinapuasan sin bulan puasa ha wala niya kiyapaglugtuan da tuod biya` sin mapuas daing ha hika hangpo kahinapusan sin puasa .

[ Rujokan kitab : Fiqh Al-ebaadaat alaa madshab Ash-shaafi-ey , Moqarrar fiy Jaameati Al-azhar ]


Wa Billahi Tawfeek wal Hidaayah ,
Wa Allahotaala A`lam Bessawab .

In Puunan sin Artikel ini nakawa' daing TN Adzharean Group.

Read more...

http://sulu-islam.blogspot.com


More from TauSugBloggers

Yakan Blog 09 Aug 14
Siyamal Blog 09 Aug 14
Modern Moro Blog 09 Aug 14
Noorhouse Blog 09 Aug 14
Lupah Sug Blog 09 Aug 14
Maghinang Blog blog 09 Aug 14
Ahlu Sunnah Blog 09 Aug 14


^ Back To Top